کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پسری که برای تفریح زیر خودش نارنجک منفجر میکند!! متحرک

پسری که برای تفریح زیر خودش نارنجک منفجر میکند!

پسری که برای تفریح زیر خودش نارنجک منفجر میکند!

منبع: میهن استار

همچنین : بخوانید  جشنواره جنگ آرد در اسپانیا (گزارش تصویری)