عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

Dice Move

startgame
همچنین : بخوانید  ضد حال ترین آرزو در جزیره ناشناخته !! (طنز)