حوادث چون روزها سپری می شوند.
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸

لطفا فقط افراد متاهل بخوانند !

رسول خدا(ص) فرمود: هر زنی که در کار جهاد یا آموختن علم و دانش شوهرش را یاری و همکاری کند، خداوند به او پاداشی خواهد داد که به همسر ایوب (به خاطر صبوری اش) عطا کرد.

خانواده کانون تعاون و همبستگی است.
زن و شوهر هم با زندگی مشترک تصمیم می گیرند که بار زندگی را با هم به دوش بکشند و پشتیبان و مددکار یکدیگر باشند.

 

در سایه ی این تعاون، محبتها افزون می شود، رشته های الفت تقویت می گردد و بار سنگین زندگی تنها بر دوش مرد یا زن سنگینی نمی کند.

همچنان که مردان اگر زنان را در کارهای خانه کمک کنند، پاداش عظیم دارند، زنان هم در صورتی که پشتوانه فعالیت مردان باشند، آنان با دلگرمی بیشتری در تأمین معاش می کوشند.

گاهی مرد به سفر حج می رود و این بانوی خانه است که با تحمل تنهایی بار زندگی را به دوش می کشد و با ایثار و فداکاری چشم به راه همسر می ماند.

گاهی مرد به سفر علمی می رود و یا به صورت طلبه و دانشجو یا آموزشهای تخصصی دور از خانه و وطن است. همسر با شکیبایی اش خود را در پاداش آن حج و جهاد و در اجر این طلب علم شریک می کند.

همچنین : بخوانید  آیا شما هم جرات این مرد را دارید؟!