اسایش و راحتی امروز حاصل رنج و زحمت دیروز است.(کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

سرکار گذاشتن دختران توسط عروس خانم در مراسم عروسی!/متحرک

عروس خانم هنگام پرتاب دسته گل یک نخ به دسته گلش بسته بود و هنگامی که آن را پرتاب می کند همه میهمانان سرکار می روند!

سرکار گذاشتن دختران توسط عروس خانم در مراسم عروسی!/متحرک

همچنین : بخوانید  ببینید و آب از دهنتون سرازیر بشه!