امام علي(ع):هر كه نگاه خود را از حرام باز دارد دلش آرام خواهد شد.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرکار گذاشتن دختران توسط عروس خانم در مراسم عروسی!/متحرک

عروس خانم هنگام پرتاب دسته گل یک نخ به دسته گلش بسته بود و هنگامی که آن را پرتاب می کند همه میهمانان سرکار می روند!

سرکار گذاشتن دختران توسط عروس خانم در مراسم عروسی!/متحرک

همچنین : بخوانید  Dice Move