هرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقاً داشته ایم و حالا داریم.
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

رابطه زیبای اعداد و زاویه ها که تاکنون نمی دانستید !

میخوام توجه تون رو به رابطه زیبای اعداد و زوایا جلب کنم!

سوال کلیدی: چرا ۱ “یک” ــه؟ چرا ۲ “دوئـــه” و….

من دیگه توضیح نمیدم خودتون ببینید…در ادامه مطلب….


رابطه زیبای اعداد و زاویه ها که تا کنون نمی دانستید ! www.campfa.ir

رابطه زیبای اعداد و زاویه ها که تا کنون نمی دانستید ! www.campfa.ir

رابطه زیبای اعداد و زاویه ها که تا کنون نمی دانستید ! www.campfa.ir

رابطه زیبای اعداد و زاویه ها که تا کنون نمی دانستید ! www.campfa.ir

رابطه زیبای اعداد و زاویه ها که تا کنون نمی دانستید ! www.campfa.ir

رابطه زیبای اعداد و زاویه ها که تا کنون نمی دانستید ! www.campfa.ir

رابطه زیبای اعداد و زاویه ها که تا کنون نمی دانستید ! www.campfa.ir

رابطه زیبای اعداد و زاویه ها که تا کنون نمی دانستید ! www.campfa.ir


همچنین : بخوانید  اتفاقات تلخی که در سال 2040 رخ می دهد!!