هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

ساکت شو دیگه زن !! / عکس

همچنین : بخوانید  این خانم ها چرا این شکلی شدن؟! +تصاویر