عزیزانم هنگام نشستن, بزرگان و ریش سپیدان را بر خود مقدم بدانید.(کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

ساکت شو دیگه زن !! / عکس

همچنین : بخوانید  عکسهای جالب از گربه های ناز