کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی.
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ساکت شو دیگه زن !! / عکس

همچنین : بخوانید  رستوران آلیس در سرزمین عجایب !