شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

وقتی آدم در خودکشی کردن هم بدشانس باشه! / عکس متحرک

وقتی آدم در خودکشی کردن هم بدشانس باشه!

وقتی آدم در خودکشی کردن هم بدشانس باشه! | campfa.ir


همچنین : بخوانید  اگه قرار باشه اتفاقی نیافته نمیافته دیگه !!