خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸