کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

آب زیر کاه شیطون به این میگن !!! + تصویر

آب زیر کاه شیطون به این میگن !!! + تصویر

آب زیر کاه شیطون به این میگن !!!

همچنین : بخوانید  شاهکار شاگردان باعث داغون شدن این مربی بیچاره شد! متحرک