هر روز، روزي است كه هست و هرگز در جهان روزهاي هم شكلي وجود نداشته است.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

لحظه وقوع/ طنز

www.campfa.ir
همچنین : بخوانید  چيه داداش خوش قيافه نديدي؟؟