هر انسانی مرتکب اشتباه می شود ؛اما فقط انسان های احمق اشتباه خود را تکرار می کنند.(سیسرون)
خوش آمدید - امروز : جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸

لحظه وقوع/ طنز

www.campfa.ir
همچنین : بخوانید  کمی خنده با سوژه های جالب و خنده دار جدید