عشق، فراموش كردن خود در وجود كسی است كه همیشه و در همه حال ما را به یاد دارد.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

آموزش زوجین جهت آماده سازی زنان در شب زفاف

 فـان سی تی |صرفا جهت سرگرمی !! http://funcity.rozblog.com

پاره شدن پرده بکارت ، در حقیقت نمود خارجی جریانی بسیار پیچیده است که باید آن را آغاز زنانگی و پایان دوشیزگی شمرد.==>>

تازه عروس بنا به طبیعت ، از نخستین اکراه و هراس دارد و علتآن معمولا درد جسمانی نیست که اگر همراه با آرامش و خودداری و صبوری مردباشد خیلی جزئی است. غالبا خود دختر هم نمی داند علت این هراس و اکراه درکجاست ؟ در واقع تازه عروس در این مرحله دچار نوعی ” شرم ” نیز هست . همهاین علت ها را باید در جای دیگری جستجو کرد.

در حقیقت چون زن در این مرحله که وارد حیات زناشویی می گردد دگرگونیمهمی در برابر خود می بیند و به زندگی آینده و مسوولیت ها و خطرهای آن میاندیشد و از آن واهمه دارد. همه این واهمه ها ، چه زن از آن آگاه باشد وچه نباشد ، قابل ملاحظه و شایسته توجه است.

این وظیفه شوهر است که وجود این هراس فطری زن را دریابد و هموارهآن را به یاد داشته باشد.بهترین فرصت برای جلب اطمینان زن همین دوره کوتاهاست.

معروف است که زفاف را نباید با جبر آغاز کرد ، ما میگوییم در کار پاره شدن پرده دوشیزگی نه تنها جبر نباید در کار باشد بلکهاین عمل باید دنباله و نتیجه نوازشی صبورانه و معاشقه ای جانانه باشد وشوهر باید عروس را به تدریج متمایل و راغب به عمل نماید نه آن که باشتابکاری و به کار بردن زور ، تنها حس شهوت خویش را فرو نشاند. در اینصورت تنها جسم زن را تصرف کرده و از تصرف روح او ناتوان مانده است.بنابراین شوهر در شب زفاف باید تمام تمهیدات لازم را به کار گیرد و درنهایت ملایمت و ظرافت عمل کند و بداند که کوچکترین اشتباه ، چندان او راخسته و دل آزرده می کند که به آسانی التیام پذیر نخواهد بود و گاه تاپایان زندگی زناشویی آثار آن بر جای می ماند.

از نظر روانشناسی این دردهای روحی منجر به پیدایش هزاران نوعاختلالات فکری ، غم و اندوه مزمن می گردد که درمان آن بسیار مشکل خواهدبود زیرا اغلب منشا و علت اصلی آن ناشناخته می ماند.

در واقع علت سرد مزاجی بسیاری از زنانی که لذت جنسی نمیبرند آن است که در شب زفاف ناگواری دیده و رنج و تب روحی کشیده اند و اینتالمات در ضمیر پنهان آنها مانده و اختلالات جسمی و روانی بعدی را با خودآورده است.

بسیاری از امراض دیگر چون پریشان خیالی و بیماریهای عصبیغالبا در اثر همین رویدادهای به ظاهر کوچک شب زفاف ایجاد می شود و گاهیاین عوارض روحی به قدری پیچیده و شدید می شود که روان پزشک باید مدتها وقتصرف کند تا پس از جلب اعتماد و اطمینان بیمار ، شاید موفق به کشف ریشهاصلی اختلال گردد. این است که باز تکرار می کنیم در نوازش و مهربانی ورعایت حال تازه عروس به ویژه در شب رفاف به هیچ نباید کوتاهی کرد.

هیچ دختری فطرتا مرد را مختار نخواهد دانست تا هر چه میخواهد بکند و اگر حجب و حیای عروس یا هر علت ناشناخته دیگر مانع از آن استکه به میل تسلیم شود بهتر است یک شب یا حتی شبهای متعدد ، زفاف را به عقبانداخت تا عروس به تماس جسمانی خو بگیرد و با آرامش خاطر مشتاق و راغب بهارتباط جنسی شود.

عمر انسان آن قدر کوتاه نیست که چنین شتابکاری لازم باشد وبه خصوص در این دوره ، صبر و متانت و حوصله به پیروزی و کامروایی خواهدانجامید.

در اینجا باید یادآور شویم اگر داماد به دلیل ضعف نفس و سستیدر رفتار ، بخواهد به هر نحو عمل را انجام دهد به نتیجه نمی رسد و لازماست اصرار در این باره خیلی ملایم و صبورانه باشد.

اصولا زن وقتی هم حاضر و راغب به تسلیم است طبیعتا می خواهدبر او ظفر یابند ولی بین فتح عاشقانه و استیلای وحشیانه تفاوت بسیار است ومرد باید با فراست دریابد که هنگام دخول فرا رسیده است.

به طور کلی در هفته های اول ازدواج برای نزدیکی نبایدپافشاری کرد جز آن که عروس خود ابراز تمایل کند.شوهر اگر عیبی در بدن زنمشاهده کرد ، هرگز نباید آن را آشکار کند یا اظهار تعجب کند مبادا زناندوهگین شود و آن را مایه حقارت پندارد.

شب زفاف در خاطره تمامی زوجهای جوان یک شب خاطره انگیز است. کلیهکسانی که این شب رو تجربه کرده اند، بی شک تا آخر عمر آن را فراموشنخواهند کرد.

منظور ما در این مقاله شب اول عروسی نیست . چون بسیاری از افراد ، قبلاز عروسی ( که در عرف معمول است ) آمیزش جنسی( بطور کامل) را تجربهمیکنند. پس منظور این مقاله زمانی است که دختر ازاله بکارت میشود . یعنیزمانی که دختر ، پرده بکارت خود را از دست میدهد .

ما در این مقاله شب زفاف را زمانی میگوئیم ، که دختران برای اولین بار تجربه رابطه جنسی از راه واژن را می آزمایند.

همانطور که میدانیم تمامی زخمها ، دردناک هستند بخصوص اگر سطحی باشند .به عنوان مثال اگر دست شما با دیوار زبری (مثل کنیتکس) برخورد کند ، دردبه حد زیادی غیر قابل تحمل است . این حالت دقیقا برای دختران مصداق دارد.آنها درد بسیار زیادی را در ضمن پاره شدن پرده بکارت تجربه میکنند. و غیراز آن ، درد بسیار زیادی هنگام داخل شدن آلت تناسلی در داخل واژن (دخول)خواهند داشت .

اول برای روشن شدن قضیه علت درد را مرور میکنیم.

دو نوع درد در هنگام اولین تجربه جنسی قابل درک است :

۱- درد به علت پارگی پرده بکارت .

این درد همانطور که در بالا ذکر شد به علت ایجاد یک زخم سطحی در داخلواژن است . که اینگونه زخمها معمولا دردناک تر از سایر زخمها میباشند .برای کنترل یا کاهش درد ، بهترین کار ایجاد معاشقه طولانی است . این کارسبب میشود تا دختر به مرحله ارگاسم یا نزدیک آن برسد . رسیدن به ارگاسم ،آستانه درد را بالا میبرد و باعث میشود که درد یا خیلی کم شود یا قابلتحمل گردد . به عنوان مثال د رزمان ارگاسم اگر شخص گاز گرفته شود درد رااحساس نمیکند یا درد بسیار جزئی خواهد بود .

۲- درد به علت دخول

این درد دقیقا درد به علت کشش دیواره واژن میباشد . شما وقتی بادکنکیرا برای اولین بار باد میکنید ، زور بیشتری بکار میبرید تا بتوانید دیوارههای بادکنک را از هم باز کنید . این حالت دقیقا دز واژن هم ایجاد میشود .واژن برای اولین بار میخواهد باز شود . پس درد زیادی را حس میکند . برایکنترل این درد دقیقا مثل بالا باید معاشقه طولانی داشت . تا هم واژن لیزشود و هم آستانه درد افزایش یابد . برای این منظور میشود از ژل لوبریکانتاستفاده نمود.

در کل برای آمیزش بهتر و کم درد در اولین تجربه باید نکات زیر را توجه نمود :

۱- معاشقه طولانی تا رسیدن به مرحله ارگاسم

۲- استفاده از ژل لوبریکانت

۳- بهتر است دختر لبه تخت دراز بکشد . جوری که پاهای وی کاملا روی زمینقرار بگیرد . در این صورت کمترین درد و فشار به دختر وارد میشود.

همچنین : بخوانید  مرسدس بنز خودرو مخصوص پاپ را رونمایی کرد

۴- دختر را باید قبل از نزدیکی از نظر روحی آماده کرد

۵- درصورت داشتن درد شدید از ادامه نزدیکی خودداری کنید.

پارگی پرده بکارت معمولا دارای خونریزی کم است . البته اینقضیه به جثه زن و سن دختر دارد. در بعضی از موارد پرده دختر با نزدیکیپاره نمیشود . در این حالت حتما باید با جراح زنان مشورت نمود تا وی بهروش جراحی پرده را باز نماید.

تا ۳ روز پس از نزدیکی خونریزی بسیار جزئی ، طبیعی است و نباید نگران بود.

برای شروع عجله نکنید

زن و مرد باید قبلا عالم هر یک را به خوبی شناخته باشند یعنی باید بدانند در دنیای جنس مخالف چه می گذرد

وقتی زن ها و مردها با هم ازدواج کرده و وارد دنیای جدید زندگی مشترکمی شوند هر دو، اهداف و برنامه های مشترکی دارند: هر دو می خواهند کهروابطشان عاشقانه و دوستانه باشد و این ارتباط قوی همچنان ادامه پیدا کند.تا اینجای مسئله که ظاهرا مشکلی وجود دارد اما یک موضوع مهم و اجتنابناپذیر هم وجود دارد و آن هم رابطه جنسی است که جزء جدایی ناپذیر زندگیمشترک محسوب می شود، و درست در همین مورد بسیاری از مشکلات شروع می شودوزن یا مرد حس می کنند رابطه آنها در زندگی مشترک مورد دلخواه شان نیست ویا در زندگی خود موفق نبوده اند. برقراری رابطه جنسی سالم در دوران زندگیمشترک موضوع بسیار مفصلی است و ما در این قسمت تنها به بخشی از آن میپردازیم یعنی شروع رابطه جنسی در اوایل ازدواج که ممکن است برای زن و شوهر(هردو) کمی مشکل ساز باشد.

معمولا علت مشکل بودن این شروع و آغاز این است که زن و مرد هنوز بههم عادت نکرده و به عبارتی کمی از هم خجالت می کشند. گاهی این وضعیت درابتدا باعث ناامیدی طرفین می شود چون هنوز نمی دانند که از نظر روحی به چهآمادگی هایی احتیاج دارند. در این شرایط اگر نسبت به جنس مخالف (زن نسبتبه شوهر و بالعکس) حس خوبی وجود داشته باشد به راحتی می توان ارتباط موثربرقرار کرد و گر نه کار مشکل تر خواهد شد. نکته مهم دیگر این است که زن ومرد باید قبلا عالم جنس مخالف را به خوبی شناخته باشند یعنی باید بامطالعه بدانند در دنیای جنس مخالف چه می گذرد؟ احساساتش چگونه است؟ بهعنوان یک زن یا مرد چگونه باید با عواطف او برخوردی مناسب داشته و هزارانمورد دیگر که باید قبل از ازدواج و در دوران آشنایی برای ازدواج برای اینسئوالات پاسخی مناسبی پیدا شود. اگر شناخت شرایط روحی و عاطفی طرف مقابلبه طور کامل انجام نشده باشد در این صورت رابطه جنسی به یکی از بزرگترینسرچشمه های سوء تفسیر از شریک زندگی تبدیل خواهد شد.

شاید بهتر باشد مدت کمی از ازدواج بگذرد و بعد طرفین ازیکدیگر انتظار داشته باشند؛ چون اقدام فوری برای رابطه جنسی در بعد ازازدواج ممکن است برای شریک زندگی و به خصوص خانم ها با احساس و تجربه بدیهمراه باشد. اگر مراحل پس ازدواج را به چهار مرحله آشنایی بیشتر، ارزشیابیطرف مقابل، ایجاد احساس قوی و ثابت و ورود به خلوت و حالات روحی خصوصی طرفمقابل تقسیم کنیم، رابطه جنسی باید در مرحله چهارم صورت بگیرد. یعنی بایدبتوان با صمیمیت به خلوت و شرایط روحی کاملا منحصر به فرد طرف مقابل واردشد، یک رابطه جنسی خوب و موثر برقرار کرد در غیر این صورت به یک تجربهناگوار و ناخوشایند اجباری تبدیل می شود. در این مرحله بسیار مهم است کههر دو طرف بدانند دیگری نسبت به حوزه خصوصی زندگی خودش و طرف مقابل چه حسیدارد؟

متاسفانه اکثر خانم ها و آقایان فکر می کنند تنها جذابیت ظاهر برایایجاد رابطه جنسی موفق کافی ست. البته آمادگی ظاهری شرط مهمی است اما کافینیست. ممکن است آقا یا خانم حس کنند با وجود آمادگی ظاهری دیگر مشکلی وجودندارد، اما این طرز فکر صحیح نیست و ممکن است طرف مقابل (اکثرا خانم ها)آماده نبوده و شدیدا از نظر روحی آسیب ببیند. خانم ها معمولا به مدت زمانبیشتری احتیاج دارند تا آمادگی این کار را پیدا کنند و معمولا بعد ازازدواج بیشتر به این مسئله فکر می کنند که چطور می توان زندگی مشترک راتقویت کرد و چطور می توان رابطه ای محکم تر و قوی تر برقرار کرد. در نتیجهبرای برقراری روابط جنسی باید به آنها فرصت داد. در اوایل ازدواج مهم نیستکه چقدر زن و مرد جذابیت جنسی دارند بلکه نکته قابل توجه آن است که اگر دراین دوران به سرعت و بدون دادن فرصت به طرف مقابل وارد مرحله جنسی شویدعین آن است که آب یخ روی سر یکدیگر ریخته باشید! مثل اینکه هنوز شروع جادهو راه را طی نکرده یکباره به آخر راه برسید. باید آقایان این فرصت را بهخود بدهند تا کاملا مورد تایید همسرشان قرار گرفته و مهلتی هم به خانم هاداده شود تا فارغ از تفکرات جدی در مورد زندگی و آینده برای برقراری رابطهجنسی آماده شوید. اگر این اتفاق خیلی سریع و زود رخ دهد امکان دارد تامدتی طرفین از هم رانده شوند. معمولا هورمون های مردانه باعث می شودآقایان خیلی سریع برای رابطه جنسی آماده شوند و گاهی این آمادگی سریع باعثمی شود به ناچار بدون آمادگی لازم تن به این کار داده و به هیچ وجه از اینرابطه لذت نبرند.

البته منظور ما این نیست که به هیچ وجه در اوایل زندگیمشترک (بخصوص روزهای اول) نباید رابطه جنسی برقرار شود. گاهی طرفین بهخوبی برای اینکار آمادگی دارند و مشکلی پیش نمی آید. اما اگر تمایل برقرارشود. گاهی طرفین به خوبی برای این کار آمادگی دارند و مشکلی پیش نمی آید.اما اگر تمایل دارید رابطه زناشویی شما پایدار بوده و طولانی مدت از قدرتکافی برخوردار باشد بهتر است کار را مرحله به مرحله انجام دهید. اگرذهنتان را باز و آزاد نگهدارید و فقط تفکر برقراری رابطه جنسی فکرتان راپر نکرده باشد آن وقت خودتان و طرف مقابل را بهتر ارزیابی کرده و فرصتکافی به خودتان و او می دهید. هر چه همدیگر را بیشتر بشناسید برقراریرابطه جنسی راحت تر بوده و مشکلات تان کمتر می شود. حتی اگر در آن زمانآنقدر از خودتان مطمئن باشید که فکر کنید شما یک روح در دو جسم هستید بازهم باید مدت زمان لازم سپری شود تا واقعا با روحیات یکدیگر آشنا شوید.

اگر هم حس کردید در این رابطه با مشکلاتی روبرو هستید یااحساس رضایت نمی کنید باز هم راه چاره وجود دارد. فکر نکنید علم ارتباطاتزناشویی مثل پرواز یک آپولو سخت و دشوار است! وقتی زن و مرد در این زمینهاحساس ناراحتی می کنند بر این تصور هستند که به آخر خط رسیده اند. این درحالی است که در مورد مسائل جنسی هم می توانید از دیگران کمک بگیرید.پزشکان و مشاوران راهنمای خوبی در این مورد هستند و بهتر است از همینامروز عادت کنید بدون خجالت و رودربایستی سئوالات خود را در زمینه مسائلجنسی از پزشک و یا هر فرد متخصص دیگر در این زمینه بپرسید. مطمئن باشیدآنها بهتر از در و همسایه شما را راهنمایی می کنند.