انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند. (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

خـــــوشبخـــت تـــــرین آدم هــــا


اونــــایـــی هستــــن کــــه ایـــن جمـــله رو میشنـــوند:


عیــــــب نــــداره، با هـــــم درستـــــش میکنیــــم

همچنین : بخوانید  میخــــــواهم عوض شوم!