کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.
خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷

عاقبت سر به سر گذاشتن یک گاو عصبی / عکس

 

بدون شرح !

عکس

همچنین : بخوانید  تصاویر: عجب ترین تصادف قرن!