خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

خطای دید های جالب و دیدنی !!


عکس اول : سه مربع اول با وجود اینکه صاف هستند ولی کج به نظر می رسند.


عکس دو : با وجود اینکه مربع های رنگی همه در یک سطر و ستون هستند ولی موج دار به نظر می رسند.


عکس سه : در نگاه اول شاید خانم ها را با ستون اشتباه بگیرید…