كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

تیر و کمان

startgame
همچنین : بخوانید  Shahram Zandi - Entezar