پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم (خداوند)
خوش آمدید - امروز : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

فرهنگ لغات دانشجویی

اعتراض دانشجو : بایکوت 

شماره دانشجویی : مدرک جرم 

اعتراض برای کیفیت غذا : می خواهم زنده بمانم 

روز پرداخت وام دانشجو : روز فرشته 

دانشجوی اخراجی : مردی که به زانو در آمد 

دانشجوی مشروطی : مردی که موش شد 

آینده تحصیل کرده : دست فروش 

کلاس های ساعت ۱۲-۲: خواب وبیدار 

رئیس دانشگاه : مرد نامرئی 

تصویب شهریه برای دانشجویان : تاراج 

استاد راهنما : گمشده 

 

 


به دنبال سرویس : دونده 

آشپزهای سلف سرویس : هفت سامورائی 

ازدواج دانشجوئی : عروسی خوبان 

دانشجویی که تغییر رشته داده : بازنده 

بوفه دانشگاه : غارتگران 

سرویس دانشگاه : اتوبوسی بسوی مرگ 

امید به بهبود اوضاع : توهم 

غذای امروز : سلف self 

گردهمایی استادان : دسیسه 

کتابخانه دانشگاه : خانه عنکبوتان 

پاس کردن یک درس: یکبار برای همیشه 

ژتون فروشی : آژانس شیشه ای 

علت نیافتن بعضی از دانشجویان : رابطه پنهان 

رئیس دانشکده : سناتور 

التماس برای نمره : اشک کوسه 

امور دانشجویان : سایه شوگان 

سوار شدن به اتوبوس : یورش 

نماینده کلاس : بهترین فرد بد 

ترم آخر : بوی خوش زندگی 

پایان نامه : زندگی دیگر هیچ
سالهای پیش از دانشگاه : آن روزهای خوش 

دانشجوی تازه وارد : هالوی خوش شانس 

ثبت نام ترم جدید : ده فرمان 

دانشجویان ساکن خوابگاه : جنگجویان کوهستان 

خوابگاه شهرک : اینجا آخر دنیاست 

دانشجوی پزشکی : به خاطر یک مشت دلار 

دانشجوی اد بیات : نان و شعر 

وام تحصیلی : جهیزیه رباب 

خوابگاه دا نشگاه : خانه کوچک 

خانواده دانشجویان : بینوایان 

دانشگاه آزاد : جیب برها به بهشت نمی روند 

دانشجوی مدل رپی : الو، الو، من جوجوام 

دانشجوی فوق لیسانس : قهرمان قهرمانان 

انتخاب درس افتاده : زخم کهنه 

استاد دانشگاه : یک گروه خشن 

اولین امتحان : اولین خون 

شب امتحان : امشب اشکی میریز 

مراقبین امتحان : سایه عقاب 

شاگرد اول کلاس : مردی که زیاد می دانست 

تقلب : عملیات سری 

تدریس در دانشگاه : تجارت 

روز دریافت کارنامه : روز واقعه 

تعطیلات بین ترمی : روزهای خوب زندگی 

دانشجوی فارغ التحصیل : دیوانه از قفس پرید 

مسئول خوابگاه : کاراگاه گجت 

انصراف دادن : فرار بسوی خوشبختی 

ادامه تحصیل تا دکترا : دیدار در استانبول 

وعده رئیس دانشگاه : بلوف

تصویه حساب : خط پایان 

شیرینی گرفتن از فارغ تحصیلی : ضربه آخر 

عمر دانشجو : بر باد رفته

همچنین : بخوانید  خصوصیات یک پسر خوب ! / آخر خنده