حافظه، پرونده تخيل و گنجينه عقل، دفتر ثبت وجدان و مخزن انديشه است.(بازيل
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

تصاویر منتخب روز – ۱۸ مرداد ۱۳۹۲

تصاویر منتخب روز - 18 مرداد 1392

تصاویر منتخب روز - 18 مرداد 1392

تصاویر منتخب روز - 18 مرداد 1392

تصاویر منتخب روز - 18 مرداد 1392

 

تصاویر منتخب روز - 18 مرداد 1392

تصاویر منتخب روز - 18 مرداد 1392

همچنین : بخوانید  برخورد شدید هندوانه به صورت این زن جوان بخت برگشته!