اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

زیباتر از این دیده بودید؟ (عکس)

زیباتر از این دیده بودید؟ (عکس)

کودک کنگویی

زیباتر از این دیده بودید؟ (عکس)

همچنین : بخوانید  عکس هایی جالب از زشت ترین افراد مشهور جهان