شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم.
خوش آمدید - امروز : جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸

تست هوش : حرف صحیح کدام است؟

تست هوش : حرف صحیح کدام است؟

تست هوش, سنجش هوش www.campfa.ir


.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

پاسخ

Q است همانطور که مشاهده می کنید مجموع اعداد هر مربع برابر است با شماره حرف

Q عدد هفدهم از حروف الفبای انگلیسی است و مجموع اعداد این مربع هم می شود ۱۷

همچنین : بخوانید  حروف بریده شده جدول را پیدا کنید! (تست هوش)