به عهد و پیمان خود وفا کنید (قران کریم)
خوش آمدید - امروز : شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

۲۰ راه خوشبختی برای بهتر زندگی کردن

http://www.campfa.ir/wp-content/uploads/2013/12/btowdXTAEJzHxDtJ.jpg

 

۱- به دیگری متکی نباش، به خود تکیه کن. نیکبختی راستین از اتکاء به خودبه دست می آید.

۲- احساس خوشبختیربطیبه سن و سال ندارد. آیا نمی بینید که بسیاری از سالخورده ها جوان و بسیاری از جوان ها سالخورده هستند.

 

۳- وقتی چیزی برای از دست دادن نداریدآزادید و در نهایت خوشبخت.

 

۴- خود را با کژی و نادرستی آلوده نسازید تا اعتماد به نفستان محکم و پا برجا باقی بماند. این تنها راه رستگاری و خوشبختی است.

 

۵- انسان سعادتمند کسی است کهباهر خطایی،تجربه کسب کند.

 

۶- عناصر تشکیل دهنده خوشبختی عبارت اند از: خودشناسی، احترام به خود و عزّت نفس که همگی از طریق مدیریت درست زمان حاصل می شوند.

 

۷- کسی که مایه شادیو خوشبختیمن می شود خودم هستم نه تو. نه به دلیل آن که تو موقتی و زودگذر هستی ، بلکه به این دلیل که تو از من انتظار داری آنچه نیستم ، باشم.

 

۸- یکی از عوامل تعیین کننده خوشبختی شما این است که بتوانید در زندگی فعالیت های خود را اولویت بندی کنید.

 

۹- احساس خوشبختی شما بستگی به این دارد که تا چه اندازه فکر می کنید کنترل زندگی تان را در دست دارید.

 

۱۰- شما سزاوار داشتن بهترین زندگی هستید . دست خود را به سوی آن پیش ببرید.

 

۱۱- هر کس انتخاب هایش را اصلاح کند، خوشبختی را احساس می کند.

 

۱۲- خوشبختی میان پرده بدبختی هاست.

 

۱۳- شما تنها در صورتی حقیقتاً خوشبخت خواهید بود که احساس کنید به دلیل خدمت به دیگران انسان با ارزشی هستید.

 

همچنین : بخوانید  ۳ مورد در رابطه با آمیزش جنسی

۱۴- بسیاری از ناراحتی ها و بدبختی ها ناشی از ناتوانی در بخشیدن دیگران است . این عدم توانایی منجر به مقصر شمردن دیگران و احساس کینه و نفرت نسبت به آنها می شود.

 

۱۵- خوشبختی توپی است که وقتی می رود دنبالش می رویم و وقتی می ایستد بدان لگد می زنیم.

 

۱۶- هیچ تغییری خوشبختی نمی آورد، مگر این که در جهت پیشرفت و ترقی باشد.

 

۱۷- سعادتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند.

 

۱۸- حُسن شهرت و نام نیک بزرگترین سعادت هاست.

 

۱۹- هر کاری که در زندگی انجام می دهید برای حفظ یا افزایش عزت نفس است. شما در کنار کسی احساس خوشبختی می کنید که باعث می شود احساس کنید فردی ارزشمند و مهم هستید. ۲۰٫ خوشبختی و داشتن عملکرد عالی هنگامی به سراغ شما می آید که تصمیم بگیرید هماهنگ با والاترین ارزش ها و عمیق ترین اعتقادات خود زندگی کنید.