اینترنت همانند دریاست ، کسی که آن را نمی شناسد همانند کسی ست که شنا را نمی داند.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

ترول های بامزه و خنده دار

http://www.campfa.ir/wp-content/uploads/2013/12/btowWX7U5GCXN3nJ.jpg

http://www.campfa.ir/wp-content/uploads/2013/12/btowQL6rVSXqOD3e.jpg


http://www.campfa.ir/wp-content/uploads/2013/12/btowQpl6dxS2tmv1.jpg


http://www.campfa.ir/wp-content/uploads/2013/12/btowpyN3r2C9C9pX.jpg

همچنین : بخوانید  ترول های بامزه و خنده دار جدید 92