قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آینده شاید نیاید.(گالیله)
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

اگر در خواب مارمولک ببینیم چه معنایی دارد؟

اگر در خواب مارمولک ببینیم چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب مارمولک , مارمولک بزرگ در خواب

از تعبیرهایی که در زمینۀ خزندگان وحشتناک و “چِندِش‌آور” آمده است اینطور برداشت می‌شود که : تعبیر کلی خزندگان، دشمن می‌ باشد.
اگر ببینی با خزنده‌ای در حال درگیری هستی، یـعـنـی با دشمن دعوی و درگیری پیدا می‌کنی. اگر ببینی خزنده را کشتی یا زخمی نمودی یا بر او غلبه کردی، یـعـنـی دشمن را نابود کرده یا به او آسیب رسانده و یا اینکه بر او غلبه می‌ کنی، در غیر اینصورت اگر خزنده تو را نابود کرده و یا به تو آسیب رساند یا اینکه بر تو غلبه کرد، تعبیرش این است که دشمن تو را نابود کرده و یا به تو آسیب رسانده یا غلبه می‌کند.

تعبیر کلی مارمولک در خواب

اگر خواب مارمولک ببینید اما هیچ جزئیاتی از خواب‌تان را نتوانید به یاد بیاورید، در آنصورت به تعبیری کلی از خواب مارمولک نیاز خواهیم داشت.

در واقع، این خواب نمادی منفی است و ممکن است نشانه‌ ی هشدار باشد. خیلی زود یکی از نزدیکان به شما فریب‌ تان می‌دهد و به شما حمله می‌کند، بنابراین باید مراقب باشید. ممکن است خبر نداشته باشید اما دشمنان زیادی در زندگی دارید. باید در محل کار خیلی مراقب باشید و به هر کسی اعتماد نکنید چون کسانی نسبت به شما نیات بدی دارند.


تعبیر خواب مارمولک در حال خزیدن

اگر چنین خوابی ببینید، باز هم نشانه‌ی بدی است. این خواب احتمالا هشداری است به شما برای آنکه مراقب باشید چون ممکن است فرد خطرناکی در اطراف شما باشد. این شخص احتمالا می‌خواهد کار بدی با شما انجام بدهد و شاید فرد بسیار شروری باشد.

اما، اگر در خواب ببینید مارمولکی درون سوراخی می‌خرد، در آنصورت خواب شما تعبیر متفاوتی خواهد داشت. در واقع، می‌تواند به معنی آن باشد که تمایلات و فانتزی‌های جنسی شما سرکوب شده‌اند و شما از زندگی جنسی خود رضایت ندارید.

تعبیر خواب مارمولک که روی شما می‌ خزد

اگر چنین خوابی ببینید، ممکن است برای‌تان بسیار معذب کننده‌ و منزجر کننده باشد. ممکن است ترسناک هم باشد. وقتی نوبت به نمادشناسی این خواب می‌رسد، باید بگوییم که یعنی در دوره‌ی پیش رو مجبور خواهید بود با چالش‌ها و دشواری‌های بسیاری روبرو شوید.

هر چیزی در زندگی‌تان غیرقطعی خواهد بود و به خاطر آن نگرانی‌های زیادی خواهید داشت. به خاطر آنکه وضعیت مالی‌تان بسیار بد می‌شود تحت فشار و استرس قرار خواهید گرفت.

تعبیر خواب مارمولک که به شما حمله می‌ کند

اگر در خواب ببینید مارمولکی به شما حمله می‌کند، این خواب نیز بد یمن است. این خواب یعنی شخصی نزدیک به شما چیزی را از شما پنهان خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که برای انجام کاری اشتیاقی قوی دارید اما آن شخص مانع رسیدن شما به آن می‌شود.

همچنین : بخوانید  توصیه هایی برای عاشقان ناکام

اما، این خواب می‌تواند توضیح دیگری نیز داشته باشد. این خواب می‌تواند به معنی آن باشد که یکی از نزدیکان‌تان وقتی که اصلا انتظارش را ندارید به شما خیانت خواهد کرد. اما، اگر مارمولک در خواب متهاجمانه به شما حمله کند، این خواب می‌تواند هشداری برای ما شما باشد.

تعبیر کشتن مارمولک در خواب

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید مارمولکی را می‌کشید، علامت آن است که شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می‌آورید. اما اگر موفق نشوید مارمولک را بکشید و مارمولک از دستتان فرار می‌کند، نشانه آن است که در امور عاطفی با شکست مواجه خواهید شد.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است : یک مارمولک را می‌کشید: پولی را که از دست داده بودید دوباره بدست می‌آورید.


تعبیر مارمولک در خواب از دید معبران غربی

کارل گوستاو یونگ دیدن مارمولک در خواب را از دیدگاه روانشناسی اینگونه بیان می‌کند :

دیدن مارمولک در خوابتان بیانگر توافق یا تایید است. پاسخ تصمیمی که نیاز دارید بگیرید، بله است.
تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر احیا و تجدید است.
دیدن مارمولک در خوابتان بیانگر غرایز اولیه تان، غذا و … است؛ و نگرانی شما در مورد این احساسات است.
مارمولک ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که خونسرد، ترسو یا پوست کلفت است. جنبه‌ ی مثبتش این است که مارمولک نماد پدید آمدن خلاقیت، احیا و جوان سازی (تجدید حیات) است. ممکن است بیانگر این باشد که جای پایتان محکم است (اصیل هستید)
تعبیرگری می‌گوید: مارمولک در خواب دیدن دلیل بر مردی است که در میان مردم فساد بیندازد.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب مارمولک : دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می‌شوند.
یک مارمولک را در قفس می‌ اندازید: شهرت و احترام شما بیشتر می‌شود.
آنلی بیتون گوید: اگر زنی خواب ببیند مارمولکی از روی دامن او راه می‌رود یا او را گاز می‌گیرد، نشانه آن است که اندوه و بدبختی به او روی می‌آورد. همسر او در اثر حادثه ای معلول خواهد شد. و او برای گذراندن زندگی با تمامی تلاش و جدیت فراوان تنها درآمدی ناچیز عایدش خواهد شد.

پارسی نو

امتیاز 4.00 ( 1 رای )