سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

رستوران ژاپنی با گارسون های میمون! + عکس

یک رستوران ژاپنی اقدام به استخدام دو میمون گارسون کرده است تا در خدمات رسانی به مشتریان فعالیت کنند.

مدیر این رستوران با پوشاندن لباس های فرم به این دو میمون از آنان برای سفارش گرفتن نوشیدنی و توزیع دستمال میان مشتریان استفاده می کند.

یکی از مشتریان این رستوران معتقد است: گارسون های میمون بهتر از انسان هایی هستند که در لباس گارسون رفتارهای غیر انسانی دارند.

رستوران ژاپنی با گارسون های میمون! + عکس www.campfa.ir

رستوران ژاپنی با گارسون های میمون! + عکس

این دو میمون به دلیل مقررات حقوق حیوانات در شیفت های دو ساعته در رستوران کار می کنند.

برچسب ها :