عزیزانم هنگام نشستن, بزرگان و ریش سپیدان را بر خود مقدم بدانید.(کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

مطالب عاشقانه هایی کوتاه و متفاوت!

 

می دانی … ؟ ،

این  بهارها  فقط  می آیند … ،

آغاز ِ شان  امّا  با  آمدن  ِ  توست …

 

می دانم  خیلی  غلط  می کند … ،

 ولی  چه کنم … ؟!

  دل َم  تو  را  می خواهد …

 

 


 

 

کوتاه  بیا … ،  

سر َم  به  شانه ات  نمی رسد  برای  ِ  گریستن …

 

 


رفتن  با  چمدان بستن  آغاز  نمی شود … ،

 با  فکر ِ  به  رفتن  آغاز  می شود ...نرفتن  به  معنای  ِ  ماندن  نیست … ،

بعضی ها  نرفته اند  امّا …

نمانده اند  هم …

برچسب ها : , ,