برخي برده به دنيا مي آيند، ديگران برده مي شوند و باز عده اي به سوي برده داري جذب مي شوند.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

عکس: باورنکردنی ، ولی حقیقت دارد!

برخی اتفاقات، باورنکردنی هستند اما واقعیت دارند.

یت دارند.

همچنین : بخوانید  این نقاشی نیست، واقعیت است