آینده را قضا و قدر می سازد و امید و تلاش تو آن را می گذراند.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

ساخت سریعترین و حساسترین اسکنر دنیا

محققان موفق به ساخت اسکنرهایی ۱۰ میلیون برابر سریع تر و یک میلیون بار حساس تر از اسکنرهای کنونی شدند.
, محققان در تلاش برای ارائه نسل بعدی اسکنرهای فرودگاه ها، فناوری جدیدی عرضه کرده اند که می تواند حتی تک مولکول های بدن مسافران را نیز اسکن کند.
با این سیستم جدید مسافران حتی نخواهند فهمید که تحت نظر هستند چرا که این دستگاه می تواند از فاصله ۵۰ متری کار اسکن خود را انجام دهد.
 
وزارت امنیت ملی آمریکا قصد دارد از این اسکنرهای لیزری قابل برنامه ریزی Pico-second در فرودگاه ها استفاده کند اما از آنجا که این دستگاه به اندازه کافی کوچک و سبک است حمل و نقل آن ساده است و می توان آن را در هر ساختمان و یا خیابانی نصب کرد.
این دستگاه جدید می تواند کمترین میزان مواد مخدر مانند اثر کوکائین که بر روی بسیاری از اسکانس ها وجود دارد را تشخیص دهد.
 
پیش بینی می شود این فناوری طی یک تا دو سال آینده به بازار عرضه شود.
 
این اسکنر لیزری می تواند به درون لباس و بسیاری مواد آلی دیگر نفوذ کند و اطلاعات اسپکتروسکوپی بویژه برای موادی که امنیت را تحت تاثیر قرار می دهد مانند مواد منفجره و دارویی ارائه کند. 
همچنین : بخوانید  برای اینکه پولدار شوید این ۳۰ مورد را از خود دور کنید