آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند .
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

حماقت محض پسر جوان برای نشان دادن مهارتش در پرش! متحرک

این پسر جوان برای نشان دادن مهارتش در پرش بر لبه یک آپارتمان بلند شروع به پریدن و پشتک زدن میکند….

حماقت محض پسر جوان برای نشان دادن مهارتش در پرش! متحرک|www.campfa.ir

همچنین : بخوانید  خطای دید باور نکردنی!