گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸

حماقت محض پسر جوان برای نشان دادن مهارتش در پرش! متحرک

این پسر جوان برای نشان دادن مهارتش در پرش بر لبه یک آپارتمان بلند شروع به پریدن و پشتک زدن میکند….

حماقت محض پسر جوان برای نشان دادن مهارتش در پرش! متحرک|www.campfa.ir

همچنین : بخوانید  این تصاویر جزو جلوه های ویژه یک فیلم نیست (۱۴+)