به عهد و پیمان خود وفا کنید (قران کریم)
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

گاف اساسی سایت ایرنا در حماسه ۹ دی + سند

سایت وابسته به دولت در حماسه ۹ دی ماه از تیتر “فتنه ۹دی” در تیتر اخبار خود استفاده کرد!!

گاف ایرنا در 9 دی | www.campfa.ir

سایت ایرنا با استفاده از واژه “فتنه ۹ دی” در دوخبر گاف اساسی داد.

این خبرگزاری وابسته به دولت در خبر روز پنج شنبه ۷ دی ماه با این تیتر؛« حسینی بوشهری: فتنه ۹دی بصیریت و زمان شناسی مردم را نشان داد » و همچنین در خبر دیگری درهمان روز با این تیتر« خواص بی بصیرت در جریان فتنه ۹ دی مقابل ارزش های انقلاب ایستادند» به انتشار خبر در سایت اقدام کرد.

خبر اول مربوط به مدیرحوزه های علمیه کشور بود و خبر دوم هم در مصاحبه ای اختصاصی با فرمانده سپاه همدان صورت گرفت .

 آیا مدیر سایت خبری ایرنا متوجه اشتباه در تیترخبرها نشده چرا که این روز به “یوم الله ۹ دی نامگذاری شده است، یا اینکه دراستفاده از  فتنه ۹ دی تعمدی صورت گرفته  که بعد ازگذشت ۲۴ ساعت هنوزدر تیترها اصلاحی صورت نگرفت.

 

گاف ایرنا در 9 دی | www.campfa.ir

همچنین : بخوانید  آیا دوبله زیرزمینی حریم سلطان جرم است؟