خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان. (دکتر علی شریعتی)
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

این تصاویر جزو جلوه های ویژه یک فیلم نیست (۱۴+)

85ed7052b5afc6621e720737854d87bc این تصاویر جزو جلوه های ویژه یک فیلم نیست (14+)| wWw.CampFa.ir

عکس های زیر نه جلوه های ویژه یک فیلم هستند و نه یک جشنواره آتش بازی! اینجا یک مدرسه در غزه است.

جایی که کودکان بی گناه غزه قرار بود در آن درس بخوانند و یا حتی زندگی کنند!

 

فسفر سفید که در بمب های به کار رفته توسط رژیم صهیونیستی علیه کودکان و مردم غزه مورد استفاده قرار می گیرد، ماده ای است شمعی و سفید و شفاف که به سرعت با اکسیژن واکنش نشان داده و شعله ور می شود و دود سفیدی از آن متصاعد می گردد.

 

این ماده شیمیایی در واکنش با رطوبت، اسیدفسفریک تولید می کند که پوست و گوشت را می سوزاند و جز استخوان باقی نمی گزارد.

 

c7c46e4e17bbcbb39ca3455954c94cba این تصاویر جزو جلوه های ویژه یک فیلم نیست (14+)| wWw.CampFa.ir
4b4b78f142628a203f66c4f8c732e8d2 این تصاویر جزو جلوه های ویژه یک فیلم نیست (14+)| wWw.CampFa.ir
49c1a98c8b3b65f3685708f0ee1ae411 این تصاویر جزو جلوه های ویژه یک فیلم نیست (14+)| wWw.CampFa.ir
da6a5a4b1aadff3a0ecc421e1c0d9f30 این تصاویر جزو جلوه های ویژه یک فیلم نیست (14+)| wWw.CampFa.ir
efadfb3ea0a7854e4010fb084bb5a194 این تصاویر جزو جلوه های ویژه یک فیلم نیست (14+)| wWw.CampFa.ir
 
7f61f62c905b264a7d5bde514ef8d978 این تصاویر جزو جلوه های ویژه یک فیلم نیست (14+)| wWw.CampFa.ir
5b9bb9edde35daaae36efab8d76e2af6 این تصاویر جزو جلوه های ویژه یک فیلم نیست (14+)| wWw.CampFa.ir
453784d810233e186b400925ed21d820 این تصاویر جزو جلوه های ویژه یک فیلم نیست (14+)| wWw.CampFa.ir
80d8f7fd8f796789ae314feba3adbf55 این تصاویر جزو جلوه های ویژه یک فیلم نیست (14+)| wWw.CampFa.ir
c27e6b150424fedc482366272d1efbb9 این تصاویر جزو جلوه های ویژه یک فیلم نیست (14+)| wWw.CampFa.ir
76d443440aae971fbc467053b771ec2d این تصاویر جزو جلوه های ویژه یک فیلم نیست (14+)| wWw.CampFa.ir
a54fd2d8e140da7f5479993dafea4eec این تصاویر جزو جلوه های ویژه یک فیلم نیست (14+)| wWw.CampFa.ir
a439411210fe6a9221e2a4b8b9b2ac72 این تصاویر جزو جلوه های ویژه یک فیلم نیست (14+)| wWw.CampFa.ir