کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

صدا و سیما چگونه زنان را سانسور می کند؟!! (تصاویر)

صدا و سیما چگونه زنان را سانسور می کند؟!! (تصاویر) |www.campfa.ir

 

صدا و سیما چگونه زنان را سانسور می کند؟!! (تصاویر) |www.campfa.ir

صدا و سیما چگونه زنان را سانسور می کند؟!! (تصاویر) |www.campfa.ir

 

منبع : سیمرغ

همچنین : بخوانید  مادری که دوست پسرش را با لگد میزند! عکس متحرک