افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند. (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

» طالع بینی نوروزی سال ۹۱

فروردین

    * سرگردان نباش

 بهگزارش برترینها به نقل از مجله تپش ،یکی از علت های سرگردانی و بلا تکلیفیخود آدم ها هستند چون هنوز قادر به انتخاب نیستند. در نخستین فرصت، هدفزندگی تان را تعیین کنید تا هم خودتان و هم دیگران تکلیف شان را بدانند.مراقب کسانی که ادعای دوستی می کنند باشید و فریب ادعاهای چاپلوسانه آن هارا نخورید، در عوض قدر دوستان یک رنگ خود را بدانید که در کنار این دوستاناز هرجای دیگری احساس آرامش می کنید و از همدلی آن ها استفاده کنید.دوستان واقعی همیشه در کنارتان می مانند و به شما در پیگیری اهداف تان کمکمی کنند و انگیزه بخش هستند. موضوع مهم دیگر تمرکز کردن روی توانایی هایتان است. با پی گیری اهداف و دستیابی به آن ها، می توانید اعتماد به نفستان را تقویت کنید و گام های مثبت بعدی را در زندگی تان بردارید.

اردیبهشت

    * از فرصت استفاده کن

ممکن است برای هر کسیمیان کارهای تکراری اش یک وقفه غیرقابل پیش بینی پیش بیاید که اینگونهافراد را تا حدودی دلسرد کند اما به وجود آمدن این وقفه می تواند معنینشاط آوری به زندگی و کار خسته کننده و ملال آور شخص دهد؛ پس از این فرصتاستفاده کنید؛ گاهی اوقات تصمیم گرفتن به نظر کار خیلی سختی می آید چونبین انتخاب فعالیتی جدید دچار تردید می شوید. زیاد نگران این نباشید کهباید چه کاری بکنید؛ اجازه دهید قلب تان شما را در طول زندگی و در تصمیمگیری های تان راهنمایی کند. شما باید به دنبال هیجان باشید و ماجراجوییجدیدی را تجربه کنید، کمی به علائق و لذت های شخصی خود هم اهمیت دهید.

خرداد

    * خودت را کنترل کن

کنترلخود را در دست بگیرید و عاقلانه تر است اگر وقتی هر چند کوتاه را صرف تفکردر مورد امور مالی خود کنید، آیا نگاه واقع بینانه ای به بودجه خود دارید؟روی عادت های خرج کردن خود نگاهی دوباره بیندازید و سعی کنید نگاهیعاقلانه تر روی خرج کردن خود داشته باشید. کارهای خود را به دقیقه آخرموکول نکنید و از فرصت های باقی مانده نهایت استفاده را ببرید. عصبانیتبرای هر موضوع کوچک و بی ارزشی درست نیست و فقط پشیمانی را برای شما بهدنبال دارد؛ منطقی تر با مسائل برخورد کنید، همیشه هم حق با شما نیست. باعصبانیت و برخورد نادرست در مسائل محبوبیت خود را در میان اطرافیان تان ازدست می دهید، هر چند که این حالت شما زودگذر باشد.

تیر

    * با فرد مورد اعتمادت مشورت کن

برایزندگی بهتر و موفق تر خود از گشایش مالی پیش روی تان استفاده کنید، در اینمواقع عاقلانه ترین کار استفاده از یک راهکار مناسب برای حل مشکل احتمالیاست. به خاطر داشته باشید که خوش قلبی و مدیریت خوب در همه کارهای تانتاثیر مثبت خود را می گذارد، چه در خانه و چه در محیط کار همیشه سعی کنید،با انرژی خود به دیگران انگیزه بدهید و شادی را در جایی که هستید به وجودآورید. منتظر این نباشید که دیگران شما را شاد کنند بلکه گاهی لازم استشما شروع کننده یک فعالیت مفرح باشید و انسان های اطراف خود را به حرکتبیندازید. همچنین به یاد داشته باشید هرگز از این که اشتباه تصمیم گیریکنید ترس به خود راه ندهید، زیرا این ترس می تواند مانع قدرت تصمیم گیریشما شود.

مرداد

    * انرژی ات را حفظ کن

برایهر کسی پیش می آید که نخواهد انرژی اش را با صحبت کردن در مورد احساساتشهدر بدهد؛ دلیل موفقیت شما هم منطقی تر شدن شماست. راه درست را انتخابکنید، بهتر نیست نسبت به قطع خوشی های پوچ و بی ارزش واقع بین تر باشید وهدف خود را تعیین کنید؟ با مشخص کردن هدفی درست و با نگرش مثبت نسبت بهشرایط پیش آمده به جلو قدم بردارید. اراده تان را قوی تر کنید و از افکارمنفی دوری کنید چون اکثر مشکلات ما از افکار غلط متولد می شود. موفقیتوقتی به ما روی خوش نشان می دهد که بخواهیم به دستش بیاوریم و حتی درتنگناها ناامید نشویم.

شهریور

    * روحیه ات را تقویت کن

گاهیاوقات زیاد فکر کردن می تواند مثل یک سد بزرگ شما را از پیشرفت عقب نگهدارد. همه آدم ها با ناملایمات مواجه می شوند اما بهترین عکس العمل برایمقابله با این ناملایمات در نظر گرفتن جنبه های مثبت زندگی است تا هر روزبیشتر و بیشتر سلامت جسمی و روحی خودتان را تقویت کنید. ممکن است هزینههای پیش بینی نشده زیادی سراغ تان بیاید اما در این شرایط نباید با نگرانیبا آن ها برخورد کنید و فکر کردن و حل مشکل را به زمانی خوب موکول کنید تابهترین تصمیم ها را بگیرید. سفر کوتاه مدت و مفرح برای تجدید قوا و بالابردن روحیه تان مفید است. در سفر تفریحی به مسائل کاری و گرفتاری فکرنکنید، کمی به خودتان استراحت دهید تا روحیه خود را بازیابید و اجازه دهیدتا اثر مثبتش را در زندگی تان نمایان کند.

همچنین : بخوانید  استاتوس های فیسبوکی بهمن 92

مهر

    * خودت انتخاب کن

 برایعملی کردن تصمیمی که گرفته اید دچار تردید نشوید، بهتر است رفتار و تصمیمتان از روی عقل باشد نه از روی احساسات زود گذر. نزدیکی به موفقیت زمانیاست که در مقابل قبول یا رد کردن پیشنهادی که به شما می شود به طور دقیق ونه جزئی تمام جوانب را بسنجید و سپس بپذیرید یا رد کنید و این نکته رافراموش نکنید که ممکن است این پیشنهاد مقدمه ای برای برنامه های طولانیمدت شما باشد. شما زمانی به موفقیت نزدیک تر می شوید که با اندیشه و تفکرپیش بروید و صد در صد شانس را از آن خود کنید. یادتان باشد شانس یک بار درخانه را به صدا در می آورد.

آبان

    * رضایت خودتان مهم است

کمیدر کنار خانواده باشید و به آن ها اهمیت بیشتری دهید، خیلی از ما خودمانرا غرق در کارهای روزمره می کنیم که ممکن است فرصت های خوب را از ما بگیردو موجب پشیمانی ما شود که در زمان مناسب از کنار خانواده خود بودن استفادهنکرده ایم. در شرایطی که با تردید روبه رو هستید خانواده و افراد نزدیکتانمی توانند مشاور خوبی برای شما باشند. از این فرصت استفاده کنید و رابطهتان را با خانواده تان بهتر کنید. همیشه مناسب ترین روش صداقت در رفتار وگفتار است، شما انسان خوش شانسی هستید بر آنچه در ذهن تان است جامه عملبپوشانید، زیرا پیامدی جز شادی و موفقیت برای شما نخواهد داشت.

آذر

    * از خوش شانسی بهره ببر

اینمسئله خوب است که حرف دل و زبان تان یکی است و در کل انسان رک گویی هستیدولی در بعضی مواقع مراقب باشید چون ممکن است فردی که در مقابل شماست بهدلیل زود رنج و حساس بودنش از شما ناراحت شود و از ادامه مسیر بازماند.هنگام صحبت کردن با دیگران تنها به خودتان فکر نکنید بلکه روحیات و ویژگیهای مخاطب خود را هم در نظر بگیرید. به خاطر داشته باشید که گاهی شنوندهخوبی بودن بهتر از زیاد صحبت کردن است. احترام زمانی به وجود می آید کهخود شما نیز به دیگران احترام بگذارید. انسان ها نوع دیدگاه شما را ازنحوه برخوردی که با آن ها دارید حس کرده و براساس آن با شما برخورد میکنند. مراقب دیدگاه های خود باشید و با دیگران همان طوری رفتار کنید کهدوست دارید با شما رفتار شود.

دی

    * از تغییر استقبال کن

برایتصمیم هایی که می گیرید قدری بیشتر تلاش کنید و روی آن ها وقت بگذارید.همیشه شروع یک کار سخت ترین مرحله انجام آن است اما بعد از مدتی که انجامآن کار را به صورت روزانه انجام دادید، به صورت عادت در می آید و شما بهترمی توانید انجامش دهید. از شروع یک کار جدید نترسید و سعی کنید سختی شروعآن را به جان بخرید. وقتی ذهن تان را نسبت به یک کار جدید آشنا کنید، بهمرور زمان انجام فعالیت های جدیدتر برای تان راحت تر به نظر می رسد و ذهنتان هم قوی تر می شود. علاوه بر این، باید هر روز وقت خود را روی فکر کردنروی تصمیم و فعالیت جدیدتان متمرکز کنید تا آن را فراموش نکنید و جدی اشبگیرید.

بهمن

    * منعطف باش

مورد توجه قرارگرفتن برای همه شیرین و دلچسب است ؛ این توجه نتیجه رفتاری است که آدم هابا یکدیگر دارند. اگر شما هم می خواهید در جمع دوستانه مورد توجه دیگرانقرار بگیرید باید به آن ها توجه کنید و درک شان کنید. در مناسبت هایی خاصبرای دوستان خود هدیه بخرید چون با این کار انرژی مثبت بیشتری را به آن هاخواهید رساند. نکته دیگر این که، هرگز به دلیل این که فکر می کنید گذرزمان ممکن است شرایط را بهتر کند در یک جا نمانید و به دنبال تغییری باشیدکه آینده شما را تضمین کند، یادتان باشد تغییر از درون ناشی می شود. ازخودتان انعطاف نشان دهید چون انسان های منعطف در شرایط مختلف موفق ترند.

اسفند

    * مثبت تر فکر و زندگی کن

اگربه دنبال بهبود روابطتان هستید، باید بدانید که انتظار کمک داشتن ازدیگران بیهوده است. چرا بهبود از خود شما شروع نشود؟ روی خودتان حساب کنیدتا نتیجه بهتری را نصیب خود کنید. شما می توانید با برقراری ارتباط با همهویژگی هایی که در وجودتان است حرکت را شروع کنید، احساس درماندگی ناشی ازاین است که خودتان را دست کم می گیرید. به یاد داشتن این نکته که ما همگییکی هستیم، کمک می کند به همدلی بیشتری برسید و همه فشارهای روحی را بهتنهایی به دوش نکشید. فشارهای روحی در نتیجه تصورات خود شماست. فکر خود راتغییر دهید تا زندگی بهتری را برای خود رقم بزنید.