گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

اولین انسانی در جهان که قلب ندارد! + عکس

در مارس سال گذشته، کریگ لوئیس ۵۵ ساله به دلیل بیماری قلبی در استانهی مرگ قرار داشت.اما دو پزشک از انستیتو قلب تگزاس یک راه حل انقلابی دراین خصوص ارائه دادند: قرار دادن یک دستگاه که اجازه می دهد خونبیما-انسان در درون بدن بدون نبض پخش شود.

در مارس سال گذشته، کریگ لوئیس ۵۵ ساله به دلیل بیماری قلبی در استانهی مرگ قرار داشت.اما دو پزشک از انستیتو قلب تگزاس یک راه حل انقلابی دراین خصوص ارائه دادند: قرار دادن یک دستگاه که اجازه می دهد خون انسان دردرون بدن بدون نبض پخش شود

به نقل از روزگار نو، دکتربیلی کوهن و دکتر باد فریزیر پس از خارج کردن قلب اقای لوئیس، ابن دستگاهرا در بدن این فرد قرار دادند.در ظرف یک روز، بیمار از بستر بیماری بلندشده و قادر به صحبت کردن با پزشکان بود.

تنها انسان بدون قلب
این دو پزشک چندی پیس از عمل،این دستگاه را اختراع کرده و بر روی ۵۰ گوساله ازمایش کرده بودند.این دو،قلب های حیوانات را خارج کرده و سپس دستگاه مورد نطر را در بدن اینحیوانات می گذارند.

تنها انسان بدون قلب
روزپس از این عمل، گوساله ها قادر به انجام هرانچه که با قلب انجام می دادندبودند.دکتر کوهن می گوید: بعد از عمل، حتی یک بار هم صدای ضربان قلب رانمی شنوید.کریگ لوئیس قبل از عمل، بیماری قلبی اش وخیم تر شد و پزشکاننگران مرگ زودرس وی بودند. برخی حتی گفتند که وی تنها ۱۲ ساعت زمان برایزندگی دارد.

تنها انسان بدون قلب
بنابراین با کسب اجازه از همسرلوئیس، دکتر کوهن و دکتر فریزر این دستگاه را در درون بدن بیمار قراردادند.این دستگاه با استفاده از پره هایی برای حرکت خون، منجر به جریانمداوم خون در بدن می شود.

همچنین : بخوانید  در حاشیه مهران مدیری خیلی زود به حاشیه رفت!!؟