به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

عکسهاي فانتزي

عکس های متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس  های متحرک عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس های عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس های متحرک عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس های متحرک عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس های متحرک عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس های متحرک عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس های عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس های متحرک عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس های متحرک عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس های متحرک عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس های متحرک عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس های متحرک عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس های متحرک عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس های متحرک عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس های متحرک عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس های متحرک عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس های متحرک عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس های متحرک عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس های متحرک عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس های متحرک عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

گالری عکس های متحرک عاشقانه و فانتزی دخترانه ۲۰۱۳

عکس متحرک دخترانه عاشقانه فانتزی

نقاشی های دیدنی از فان تیو ترنگ

نقاشی منظره برای بسیاری از هنرمندانی که میخواهند ژانر را در هنرشان کاوش کنند، موضوعی جذاب و شورانگیز است.
برای کسانی که تابش و تازگی ویتنام و مناظرش را دوست دارند، کار “فان تیو ترنگ” لذت بخش خواهد بود.

کارهای زینتی و بیتکلّف “ترنگ” از نظر شخصیتی، ویتنامی است. “ترنگ” با ساخت سبک منظرهی خود، هر عنصر را تا حد آشکار آن ساده میکند. این هنرمند با پالت محدودی از رنگ، بافت را برای تعریف موضوعاتش به کار میگیرد. مناطق نرم مایه رنگهای میانی در قیاس با رنگزنی شاداب است، رنگزنی غلیظ نقاشی برای تعریف برگهای درخت مورد استفاده قرار گرفته است. کارهای او شکلی از داستان سرایی توسط زن دوچرخه سوار تنهایی که به طور ابدی پدال میزند را بنا نهاده است. بیننده نمیداند که آن زن از کجا آمده و نه اینکه مقصدش کجاست. این زن با چهرهای غمگین و کلاهی مخروطی به نظر میرسد که تمرکز کرده و مصمم است؛ در خلاف جهت افراد، دوچرخهرانی و تقلا میکند.
دوچرخهسوار در تمامی کارهایش که نشان دهندهی ساعات مختلفی از روشنی روز است، حضور دارد، گویی که به رقابت درونی با زمان رسیده است. کارهایی به رنگ سبز و سفید، همانند نور میانه صبح است، در حالی که کارهایی با سایههای زرد و نارنجی و قرمز، گرمای خشک آفتاب در میانهی بعد از ظهر ویتنام را میتراواند.

لطفا تا بارگذاری کامل تصاویر شکیبا باشید …

wWw.CampFa.ir
wWw.CampFa.ir
wWw.CampFa.ir
wWw.CampFa.ir
wWw.CampFa.ir
wWw.CampFa.ir
wWw.CampFa.ir
wWw.CampFa.ir