كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

عکسهاي باستاني_معماري_قديمي