ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است.
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸

عکسهاي باستاني_معماري_قديمي