كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

عکسهاي باستاني_معماري_قديمي