حافظه، پرونده تخيل و گنجينه عقل، دفتر ثبت وجدان و مخزن انديشه است.(بازيل
خوش آمدید - امروز : جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸

عکسهاي باستاني_معماري_قديمي